دانلود رمان شاه مهره از رانا مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شاه مهره pdf از رانا مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رانا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجنماعی

خلاصه رمان شاه مهره

برای زندگیم تصمـیم گرفتند همان هایی که  زندگی هیچ نمـیـدانستند قضاوتم کردند

قضاوتی که تمام آینده ام را به آتش کشیـد اگر این من،من نیستم،تقصیر تمام کسانی بود

که تغییرم دادند تغییرم دادند و من دنیایشان را در آتش این تغییر که بی تقصیر در تقدریم جای دادند  مـیسوزانم…

نفس عمـیقـی از حرص کشیـدم و گفتم اینکه نمـیـدونم چرا منو گرفتیـد و داریـد ازم بازجویی

مـیکنیـد به کنار نمـیفهمم چرا قبول نمـیکنیـد من نمـیـدونم قضیه ی اون صندق و اون کلیـد چیه؟

مرد همه انکـار مـیکنن من چیزی برای پنهون کردن ندارم رفتـو..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نت های هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان شاه مهره

سمت در و گفت مشخص مـیشـه زودتر لطفا مشخصش کنیـد

مرد عصبی رفت بیرونو درم محکم بست شایـد این اطمـینانی که داشتم به خاطر

وجود حاجی بود به خاطر من نه،ولی به خاطر آبروش حتما از اینجا بیرونم مـیاورد مخصوصا که

ماشینم ماشین پسرش بوده و خب اگـه یه گندی بالا آورده باشـه حاجی

جمع و جورش مـیکنه حالا چه گندی زده پسره ی غرب زده خدا داند

خانمـی که تـو تمام مراحل بازجویی کـارش آوردن و بردن من بود باز اومد تـو و بدون هیچ حرفی

منو با خـودش همراه کرد دوباره از همون راهرو گذشتیم و رسیـدیم به سلول هایی که کنار هم بودن

منو برد سمت سلول خـودم و درو باز کرد که گفتم شما مـیـدونی برای پیگیریه کـار من کسی اومده یا نه..

خیلی خشک و جدی جواب داد من نمـیتـونم حرفی بزنم

با طعنه گفتم خیلی ممنون از کمکتـون

بعد وارد سلول شـدم و روی تختی که یه گوشتـه اش بود نشستم این حاجی کی مـیخـواد بیاد دیگـه؟ خدای من من بایـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان