دانلود رمان پیله ات را بگشا (جلد دوم سپندیار) 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیله ات را بگشا (جلد دوم سپندیار) pdf از moon shine + parmisa 65 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان moon shine + parmisa 65 مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

درجلداول خـواندیم که لی لی فر خـون بس قتل سپدنیارعروس سهراب مـیشـه ..مردی که لی لی فرعاشقش بوده اما…باتمام فرازونشیبها حالا درجلد دوم درادامه مـیخـوانیم که زندگی لی لی فر وسهراب دچارتغییرات بزرگی مـیشـه..

تـوصیه مبکنم بخـونیـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان