دانلود رمان تا ابدیت  از نگار جوینده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تا ابدیت pdf از نگـار جوینده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگـار جوینده مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان تا ابدیت

فنجان را که در دست گرفتم، داغی اش انگشتانم را به گز گز انداخت

سرم را با طمانینه به سمتش برگرداندم و نگـاهش کردم

مانند همـیشـه بود محکم، استـوار، آرام و با چشمانی قـیر مانند

در انتـهایی ترین نقطه ی اقـیانوس محبت ضربان قلبم را کنار گوشم

احساس مـی کردم کوبشش از برکت گرمای او بود و حضورش

چشمانش خندیـد لب هایش هم! انگشت اشاره اش را تا نزدیک صورتم پیش آورد و من گر گرفتم!

صدای 《 یک، دو، سه ، شوک!》، گفتنِ فردی غریبه در گوشم زنگ زد !

کوه استـوارم خمـیـده شـد تصویرش هر لحظه در مه غلیظی فرو رفت و

مات و مات تر شـد با تمام جان و تـوانم به سمتش خیز برداشتم

اما پاهایم به زمـین مـیخ شـده بود صدای بوق در گوشم زنگ زد

فنجان از دستم رها شـد دست هایم هم، یخ کرد !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان