گالری رمان
دانلود رمان جدید pdf
دانلود رمان قایمکی  از خورشید.ر 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قایمکی pdf از خـورشیـد ر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان خـورشیـد ر مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قایمکی

ﻣﯿﻌﺎﺩ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯدﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮊﯾﻨﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻭ

ﭼﻮﻥﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻭﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﯾﺲ

ﻧﯿﺴﺖ ﻭ

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان قایمکی

بادھن پرحرف نزن برو بھ قـیافت برس اینجوري مي خـواي بري ؟

روشھ مي خـوام برم درس بخـونمنھ چھ جوري مي خـوام برم؟ مـگھ مي خـوام

برم زایشگـاه زنمو بیارم خبرم؟دانشگـاس اصلا اسمش

نیست تـو خیلي ھم درس مي خـوني دلمو خـوش كرده بودم بري دانشگـاه ادم مي شي اما تـو ادم

نمـیشي حداقل اون موھاتـو از جلوي چشمات بزن كناركھ باوركنم دارم مي برمت دانشگـاه نھ

ارایشگـاه

پا شو دیر شـد من كلي كار دارمچرا با گـاه اینقدر قافیھ مـیاي مامانھ من

از وقتي كھ گواھینامموپلیس باطل كردخیلي وقتا مامانم منو مي بره ومـیاره این موضوع یھ مدت

واسھ بچھ ھا ي دانشگـاه شـده بود سوژه اما من ككمم نمي گزه اینا مھم نیست مھم اینھ كھ مامان شـده

راننده شخصیم اووه اونم مامان من یھ مامان مذھبي و خشك

اھاي شترمرغ واستا ببینم

نادربا عصبانیت بھ سمتم برگشتـو گفت: شترمرغ خـودتي وصدجدو ابادت

حداقل ارومتر بگو ابروم رفتفكركردي من روشون تعصب دارم؟ نھ بابا من بي رگ وریشھ تر از این حرفام

ابروت پیش خانوم فرخي رفت؟

نادر كھ انتظار نداشت من از نگـاھاي پرمحبتشون بھ ھم باخبر باشم ؛اخماش باز شـدو گفت:تـو دو

  نداري دھقان

نادر ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • مجیدی
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
دانلود رمان جدید
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گالری رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.