دانلود رمان در پیچ و تاب زلف او  از زهرا سلیمانی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در پیچ و تاب زلف او pdf از زهرا سلیمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا سلیمانی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/تراژدی

خلاصه رمان در پیچ و تاب زلف او

مـی خـوﺍﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﻢ

مـی خـوﺍﺳﺘﻢ؛ ﺍﻣﺎ نمـی شـد ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻓﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﻦ نمـی خـوﺍﺳﺘﻨﺪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ

اصلا این موج های ناهموار و حلقه های کج و معوج هیچ جوره تـوی کتم نمـی رفت

رمان پیشنهادی:دانلود رمان دختر گل فروش فاطیما 

قسمت اول رمان در پیچ و تاب زلف او

تا مـی تـوانست، در زیر باران به قدم هایش سرعت مـی بخشیـد

باران با هر چه که در تـوان داشت، به سر و صورتش

شالق مـی زد قطرات باران به روی مژه های فر خـورده اش اسیر

شـده و دیـدش را تار کرده بود زنجیر کیفش را که

از آرنجش آویزان شـده بود، با کـالفگی به روی شانه اش انداخت و

با سرعت بیشتری برای رهایی از باران، به

دستگیره در چنگ زد و پا به درون کـافه گذاشت موسیقـی مالیم

تـوسط گرامافون در فضا پخش مـی شـد و تک و

تـوک افرادی در سالن کـافه به چشم مـی خـورد با نگـاهی گذرا

به چهره آنها، تکیه به در چشمانش را به روی هم

گذاشت و نفسش را از سر آسودگی بیرون فرستاد

در روز اول کـاری اش، کمـی تاخیر کرده بود

کمـی که ضربان قلبش آرام گرفت، پلکـانش را آهستـه از هم

گشود تکیه اش را از در گرفت و با اضطرابی که به

جانش افتاده بود، به طرف مـیز پیشخـوان گـام برداشت دختری

به سن و سال خـودش، پشت مـیز ایستاده بود و سر به

زیر چیزی را یاد داشت مـی کرد دختر موهایی قهوه ای و

لَخـت داشت که تره تره ای از آن را پشت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان