دانلود رمان بوسه باران بر کویر  از شیما نادری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بوسه باران بر کویر pdf از شیما نادری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 نویسنده این رمان شیما نادری مـیباشـد

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان بوسه باران بر کویر

باد سرد شروع به وزیـدن کرده بود انگـار

پاییز مـیخـواست هر چه در چنتـه دارد

بیرون بریزد و بدن خستـه و بی حالش را

بیشتر بلرزاند شالش را دور گردن

محکمتر کرد و دستانش را درون

جیبهای بارانی نازکش گذاشت در دل

خـودش را لعنت کرد که چرا به حرف

مادر گوش نداده و پالتـوی ضخیمش را

نپوشیـده ؛ صدای زنگ موبایل اورا از

حال و هوای خـودش بیرون کشاند

بله_

صدای شاد و پر انرژی مهتاب لبخند را

مهمان لبهایش کرد

کجایی دختر ؟؟ خـونه زنگ زدم _

نبودی ؟ باز که پیچوندی رفتی قرار نبود

باهم باشیم

بغضی که مـیرفت تا شکستـه شود را

مهار کرد اما عجیب صدایش درد داشت

شرمنده دلم گرفتـه بود این پاییز لعنتی –

هم که تموم نمـیشـه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نجوای آرام

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان گیج گـاه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان