دانلود رمان دومینو  از آزاده دریکوندی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دومـینو pdf از آزاده دریکوندی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آزاده دریکوندی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

ضبط ماشین رو خاموش کردم و از اونجایی که هنوز داشتم از شـدت سرما دست هام رو بهم مـی مالیـدم؛ دریچه ی بخاری رو به سمت خـودم چرخـوندم.یه نگـاه به ساعتم انداختم، دیگـه چیزی نمونده مدرسه تعطیل بشـه! چشمم به در مدرسه بود و نگـاهم منتظر… زنگ مدرسه که خـورد انگـار دنیا رو بهم دادن.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان