دانلود رمان یکبار دیگر با احساس از فریده رهنما 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یکبار دیگر با احساس pdf از فریـده رهنما با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریـده رهنما مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان یکبار دیگر احساس 

امـیـدی به سوی نگـاهش راندم تا شایـد با به هم زدن مژه ها به من بفهماند

که احساس او هم چیزی شبیه احساس من است و همراه با بوی عطر شکوفه سیب وگل یاس …

خاطره ها را در ذهن خـود دنبال مـی کند

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رودخانه ای بی بازگشت فریـده رهنما

قسمت اول رمان یکبار دیگر با احساس

به طرف پنجره رفتم و آن را گشودم تا شا دی نس بو مـی ي عشق و

خاطره ها را به مشام او برساند آنگـاه آرام، آرام صندل ی

چرخدارش را به آن سو چرخاندم و نگـاهم را با نا ام دی ي به سو ي

نگـاهش راندم تا شا دی با به هم زدن مژه ها به من

بفهماند که احساس او هم چ زی ي شب هی احساس من است و

همراه با بو ي عطر شکوفه سیب و گل یاس و حرکت ملا مـی

شاخ و برگ درختان ، حرکت خاطره ها رادر ذهن خـود دنبال م کن ی د

دستم رابه طرفش دراز کردم تا چون گذشتـه ها آن را بگیرد

انگشتانم را لمس کند و با نوازش آن احساسش را با

احساسم در آمـیزد و به قلب سردم گرم ی بخشـد اما دستانش

برا ي جدا شـدن از دستـه صندل ی حرکت ی از خـود نشان

ندادند

در نگـاه من نا ام دی ي بود و در نگـاه و یب ي تفاوت ی آنچه را که

من مـیـدیـدم او نم دیـد ی و آنچه را که من احساس م ی

کردم او نم ی کرد

نوا ي بلبل به رو ي شاخسار حز نی بود و حکـایت از سوز جدایی داشت

هم ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان