دانلود رمان ارثیه مامان بزرگ از فاطیما

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ارثیه مامان بزرگ pdf از فاطیما با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطیما مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/هیجانی/طنز

خلاصه رمان ارثیه مامان بزرگ

دختری پر از شیطنت و آتیش پاره که برای ادا کردن نذر مامان بزرگش

مجبور مـی‌شـه به سفر حج بره و چون ورود دخترای مجرد به عربستان ممنوعه

تن به ازدواج موقت و صوری مـیـده اون هم با سیـد محمدیاسین حسینی هم

کـاروانی مذهبی و غیرتیش

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق یخ زده

قسمت اول رمان ارثیه مامان بزرگ

یک بعد از ظهر خنک پاییزی است، نسیم مالیمـی

گـه گـاه مـیوزد و برگ درختان زرد را مـیرقصاند

پرایـد عزیزم را در یک کوچه خلوت پارک مـیکنم

هنوز قسط آخرش را ندادهام و حاال حاال ها بایـد

تـوی باشگـاه کـار کنم تا پولم کفاف اقساط ماهیانهاش را

بدهد
آخرین نگـاهم را به آینه مـیاندازم صورتم بدون آرایش

در مـیان آن مقنعه سرمهای شبیه دختر بچه های

دبیرستانی شـده

با وجود چهره بچگـانه و معصومـی که دارم نگـاه تخس و

پر شیطنتم فریاد مـیزند، در پس این نقاب چه

عجوبهای نهفتـه است

چتری هایم را داخل مقنعه مـیفرستم و

به سمت دفتر حاجآقا گـام بر مـیـدارم

دفترش طبقه سوم یک ساختمان قدیمـی

وسط خیابانی شلوغ و پر رفت و آمد است

ساختمان فاقد آسانسور است و من بایـد

حدود چهل بله را پشت سر بگذارم تا برسم

زیر لب به فاتحهای به روح مامان بزرگ و ارثیهی

دردسرسازش مـیفرستم و به گـام هایم سرعت

مـیبخشم

هر مادربزرگی ارثیه ملک امالک برای نوهاش

جا مـیگذاشت، آن خدا بیامرز اعمالش را روی کوله بار

ما گذاشت، آن هم چه عملی

کـاش این زبان دو متریام حریف بابا و مامان مـیشـد

تا حداقل به جای من شیرین قبول مسئولیت

مـیکرد

جلوی دفتر حاجی مـیایستم، قبل از فشردن زنگ نفس عمـیقـی مـیکشم

لحظاتی بعد در باز..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان