گالری رمان
دانلود رمان جدید pdf
دانلود رمان حقیقت تلخ  از Maryam23 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حقـیقت تلخ pdf از Maryam23 لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Maryam23 مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان حقـیقت تلخ

داستان از زبون راوی تعریف مـیشـه شخصیتای اصلی ما حوریه و ایلیا هستن

خب حوریه و ایلیا چه ربطی به امـیرحسین دارن؟

حوریه دختر هجده ساله خجالتیه که برای گذروندن دوره  کـارآموزی عکـاسیش با ایلیا و عموی

دوست داشتنیش شاهو همکـاری مـیکنه و از این طریق با ایلیا آشنا مـیشـه

این وسط حقایقـی هست که ازشون بی خبرین این حقایق چی مـیتـونه باشـه؟؟؟چرا تلخن ؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بن بست منا معیری

قسمت اول رمان حقـیقت تلخ

ﭘﻠﮏ ھﺎی ﭼﺸﻤﺶ ﻟﺮزﯾﺪ آروم ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻮر ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ زد

دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺴﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎش ﺑﮫ ﻧﻮر ﻋﺎدت ﮐﻨﮫ

اطﺮاﻓﺶ رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺗﻮی ﯾﮫ اﺗﺎق ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺳﮫ در ﭼﮭﺎر ﺑﻮد ﯾﮫ اﺗﺎق رﻧﮓ و رو ﺘﺎ ﺧﺎﻟﯽ

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ ، روی ﯾﮫ ﺗﺨﺖ ﯾﮫ ﻧﻔﺮه ﺑﻮد دﺳﺘﺎش از ِرﻓﺘﮫ ﻧﺴﺒ زﻧﮓ زده

ﺑﺎ طﻨﺎب زﺧﯿﻤﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ِ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی آھﻨﯽ ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ در اﺗﺎق

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺎز ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اوﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای در اﺗﺎق ﺑﮫ ﻧﻈﺮش ﻧﺎھﻨﺠﺎر

ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻣﺮدی ﺗﻮی درﮔﺎه در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﺎﻟﮫ ای از ﻧﻮر از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ

و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺻﻮرﺗﺶ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﭼﻤﺸﺎﺷﻮ رﯾﺰ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺻﻮرت ﻣﺮد رو

ﺑﺒﯿﻨﮫ !!ﻣﺮد ﺟﻠﻮﺗﺮ اوﻣﺪ و در رو ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺖ ھﺎﻟﮫ ی ﻧﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﺮﯾﮭﯽ روی ﻟﺒﮭﺎش ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺸﻤﺎی

ﺗﺮﺳﯿﺪه دﺧﺘﺮ ﻗﮭﻘﮭﮫ ی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺳﺮ داد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو ﺑﮫ طﺮف ﺻﻮرت

رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐه….

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • مجیدی
لینک کوتاه مطلب:
موضوعات
درباره سایت
دانلود رمان جدید
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گالری رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.