دانلود رمان قلب سوخته  از س_شب

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قلب سوختـه pdf از س شب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان س شب مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قلب سوختـه

درباره دختری که یک زندگی معمولی داره ولی دریک شب بارانی اتفاقـی براش مـیافتـه

که سرنوشتـه شو تغییر مـیـده عشق ممنوعی رو تجربه مـیکنه که راه فراری ازش نداره

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان قلب سوختـه

با صدای مادرم از خـواب بیـدارمـی شم

پا شو دختر چقدر مـیخـوابی مـگـه تـو ساعت۸کـالس نداری!

بازم کـالس سر صبح! یکی نیست بگـه اگـه صبح نمـی تـونی بیـدار شی مـگـه مرض داری کـالس ور مـیـداری

تازه داشتم خمـیازه مـیکشیـدم که باز مامان صدا کرد!

این دفعه داد مـیزد سپیـده!!

من موندم اول صبحی مامان چه انرژی داره از تـو اتاق همـین جوری که روتخت دور خـودم مـی پیچیـدم ،

بیـدارم بابا

باچشمای که فقط یکیشو به زور باز نگـهداشتم به طرف دستشویی مـیرم داشتم ازخـواب مـیمردم

به زور دست وصورتمومـیشورم بهطرف اشپزخـونه مـیرم

مامان داشت صبحانه رو مـیز مـیزاشت

سالم خـوشگله چطوری مامان :خـودتـو لوس نکن دختر ۲۶سال داری

من بایـد سر صبح هنجرمو پاره کنم من هم قد تـو بودم دوتا بچه

داشتم
ای بابا باشـه عشقم چرا ناراحتی قول مـیـدم دفعه دیگـه زود بیـدار شم

مامان:اره جون خـودت همـیشـه همـین قولو مـیـدی،بعددوباره تکرار مـیکنی

باشـه حاال صبحانه رو رد کن بیاد تالیال کلمو نکنده

مامان:دختر تـوکی مـیخـوای این رفتارای پسرونه رو کنار بزاری ردکن بیاد

یعنی چه مثال مهندس مملکتی

اوال تا سرکـار نرفتم ادعای مهندسی ندارم بعدا این جوری باحال تره

مامان:همش تقصیر این باباتـه که باهات مثل پسرا رفتار کرده،خـوبه حاال

سارا مثل تـو نشـد

مامان تـو همـیشـه سارا رو بیشتر دوست داری!

مامان:کی گفتـه شما هردو برام عزیزیـد

باشـه ایول خـوشگله

مامان:سپیـدهه

جان ببخشیـد ترک عادت موجب مرض است

یک قورت از…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان