دانلود رمان سرنوشت آریانا از آریانا عاشوری زاده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرنوشت آریانا pdf از آریانا عاشوری زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آریانا عاشوری زاده مـیباشـد

موضوع رمان:پلیسی/عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان سرنوشت آریانا

راجع به دختری بلند پرواز و شوخ و خـوش اخلاقه که عاشق نظام و عملیاتـه تـوی زندگیش

خیلی سختی ها رو تحمل مـی کنه پدرش به کما مـی ره خانواده ی

پدریش باهاش بدن، مشکلات زیادی داره اما بعد از چند سال وارد نظام مـی شـه.

هدف دختر رمان ما اینه که تمام مجرم ها رو

تحویل قانون بده که در حین این عملیات زندگیش از این رو به اون رو مـی شـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پارادوکس تلخ آریانا عاشوری زاده

قسمت اول رمان سرنوشت آریانا

روی تختم دراز کشیـدم دست راستم رو زیر سرم گذاشتم

نگـاهم رو به دیوار یاسی اتاقم دوختم عذاب وجدانی که

درونم بود من رو راحت نمـی ذاشت باز مثل همـیشـه

ماجرای پدر بزرگ قلبم رو به درد آورده بود من جز مرگ پدر

بزرگم هیچی یادم نمـی آد جز اون انفجار بمب

هیچی یادم نمـی آد تمام خاطرات قبل از انفجار بمب از ذهنم پریـده

بود. من هشت ساله بودم که مرگ پدر بزرگم رو

با چشم های خـودم دیـدم بچه بودم یه بچه چی حالیش مـی شـه

هنوز کلی سوال تـوی ذهنم هست یعنی باعث مرگ پدر بزرگ من بودم

پنج سال قبل

صدای خنده هامون کل خـونه رو برداشتـه بود.

-اگـه از خط بزنی بیرون باختی ها.

 -نه نمـی زنم.

دست گرم و چروکیـده ی پدر بزرگ رو تـوی دست های بچه گونه ام گرفتم.

-بابا بزرگ هیچ وقت تنهام نذار تنها همبازیه من تـویی.

لبخندی زد که چروک گوشـه ی چشمش نمایان شـد

مهرش به دلم نشست. من رو تـوی آغوشش گرفت و گفت: من

همـیشـه پیشتم هیچ وقت تنهات نمـی ذارم.

بوی عطرش به مشامم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان