دانلود رمان قرار ما انتقام بود نه عشق  از گل سرخ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قرار ما انتقام بود نه عشق pdf از گل سرخ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان گل سرخ مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان قرار ما انتقام بود نه عشق

رمان در مورد پسری به اسم آراد که مـیخـواد از خانواده ای انتقام بگیره به خاطره همون

نقشـه ای مـیکشـه تا با اذیت کردن دختره پدرشو اذیت مـیکنه که تـو

این حال عاشق دختری مـیشـه که…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق سیاه

دانلود رمان دیوانه وار دوستت دارم

دانلود رمان عشقم را باور کن

قسمت اول رمان قرار ما انتقام بود نه عشق

با صدای زنگ ساعت بی حوصله از خـواب بیـدار شـدم و به خـودم بدوبیراه گفتم که چرا ساعت کوک کردم ساعت خفش

کردم و باز خـوابیـدم ولی یک دفعه صدای مامان اومد

مامان:طناز مامان جان دانشگـاهت دیر شـد هاااا همـین کـافی بود تا من تـو جام سیخ شم و به ساعت نگـاه کنم واااای خدا جون

ساعت ۸:۴۳ دیرم شـد حاال چه گلی به سرم بگیرم ؟ تند لباسامو پوشیـدم و روی نرده پله ها نشستم و با یه ییهو پیش به

سوی در و قتی رسیـدم پایین که دیـدم مامان گفت

مامان: آخه دختره ی ورپریـده این چه کـاریه که مـیکنی ؟ مـی افتی دست و پات مـیشکنه جواب اردشیر )پدرم( چی بدم

مـیـدونی بفهمه واسه سوگلیش اتفاقـی افتاده دیگـه زنده نمـیمونم ای خدااااا منو بکش .پریـدم لپ تپل مادرمو بوسیـدم و گفتم

طناز:الهی من فدای این حرص خـوردنت بشم اینقدر حرص نخـور به اندازه ی کـافی صورتت چروک شـده سنت باالست

بیش تر از این خـودتـو اذیت نکن .ای کـاش نمـیگفتم آخه مـیـدونم مامانم به سنش حساسه بیچاره سنی هم نداره الکی جو دادم

مامان شروع کرد به جیػ جیػ ودنبال کردن من و فش داد

مامان: ای دختره چش سفیـد وایسا وایسا ببینم مـگـه گیرت نیارم …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان