دانلود رمان در پس افسانه ها از بیتا صادقی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در پس افسانه ها pdf از بیتا صادقـی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان در پس افسانه ها

تفاوت همـیشـه بد نیست؛ اما دنیاست که حاضر به پذیرش اونا نیست. اما

تـوی افسانهها چیز دیگـهای گفتـه شـده. همهمون خـوب مـیـدونیم درپس هر

افسانهای یه حقـیقتی نهفتـهس؛ اما حاال اگـه روزی اون افسانه تبدیل به

حقـیقت بشـه چ ی مـیشـه؟ مـیشـه زندگ ی افسانهای ما، مـیشـه دنیای افسانهای

ما… !

دانلود رمان شکوه عشق سوگند

دانلود رمان پالوز

دانلود رمان تـوتیای چشمم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان