دانلود رمان دختر کرد  

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر کرد pdf از انیسه تاجیک با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ انیسه تاجیک مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

لیلا دختر سلیمان خان به جای قصاص برادرش خـونبهای صادق پسر حیـدرخان مـی شود .

حیـدرخان قبل از سفرش لیلا را به دایه مـی سپارد تا از او کـار بکشـد تا تقاص خـون پسرش را بگیرد .

دایه با همراهی زنان خان نهایت قصاوت و بی رحمـی را در قبال لیلا به کـار مـی برند

ولی او جان سالم به در مـی برد تا اینکه خان بر مـیگردد و دایه برای اینکه کـار خـود را تـوجیه کند

به لیلا تـهمت بی آبرویی مـی زنند ولی با رو شـدن اصل ماجرا لیلا مـی گریزد و با کمک

یوسف نامـی عازم جنگل مـی شوند و آنجا با هم مخفیانه ازدواج مـیکنند .

یوسف که با کمک دوستش بر علیه زورگویی های خان مبارزه مـی کنند بیشتر در سفر و

مخاطرات قرار دارد و روزی به گوش لیلا مـی رسانند که یوسف او را ترک کرده و

زنی را به همسری انتخاب کرده … لیلا در مـی ماند و باور اینکه یوسف خـوب و جوانمردش به او خیانت

کرده و حتی روی فرزندشان را ندیـده….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان